humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | زندان مرکزی اردبیل
در زندان اردبیل حداقل ۱۲ زندانی محکوم به اعدام وجود دارد که سالیان طولانی در انتظار اجرای حکم به سر می برند. و اغلب زندانیانی که در این زندان هستند، زندانیان متهم به مواد مخدر و قتل و سرقت می باشند…