humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | دادگاه تجدیدنظر: اولدوز قاسمی به جریمه نقدی محکوم شد
“اولدوز قاسمی”, فعال اجتماعی ساکن ارومیه, از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. به گزارش حقوق بشر در ایران، شعبه اول دادگاه تجدی…