humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | تبعید قادر محمدزاده, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به زندان یزد
امروز یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ قادر محمدزاده, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه بعنوان اجرای بخشی از دوران محکومیت حبس ۲۰ ساله خود به زندان یزد منتقل شد. به گزارش حقوق بشر در ایران، قادر محمدزا…