humanitysdarkerside.com
Menneske uten hund – Håkan Nesser
Illustration by Getty Images; Cover by Jan Biberg