humanismkunskap.org
Etisk kod för vetenskaplig debatt i det offentliga rummet
Version 2012-03-19 1. Vetenskapsmannen/kvinnan skall visa respekt för andras kön, ras och trosuppfattning. 2. Vetenskapsmannen/kvinnan skall inte förklena andras vetenskapliga slutsatser med hänvis…