humanismkunskap.org
”Hierta, Hebbe, Almqvist” Om Sveriges första kvinnliga journalist, 27 mars, Fri entré
”Hierta, Hebbe, Almqvist” Om Sveriges första kvinnliga journalist Wendela Hebbe. Med skådespelarna Tuvalisa Rangström och Richard Forsgren, journalisten Kerstin Brunnberg, Ami Lönnroth från Wendela…