humanismkunskap.org
Humanism & Kunskap – Årsmöte 2019
Årsmötet för Humanism & Kunskap i mars 2019 hölls som vanligt på Brygghuset i Stockholm och blev en bra sammankomst för de som kunde närvara. TEXT: Börje Peratt Det var en komplett styrelse me…