humanismkunskap.org
Lagförslag mot Terrorism – Presskonferens med Morgan Johansson (s)
Sista dagen i februari den 28, 2019 överlämnades en lagrådsremiss till Lagrådet där regeringen föreslår att det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet. TEXT BÖRJE PERAT…