humanismkunskap.org
Healing – Helande
Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar. Healing motsvarar på svenska begreppet helande. Begreppet har flera betydelser här anges fyra: 1) En organism självläker genom vil…