humanismkunskap.org
Läromedel för att skapa psykisk hälsa hos barn
Våra barn blir alltmer fångna av sina mobiler med spel, filmer och facebook medan fantasin och det egna skapandet är satta i bakgrunden. Många barn växer därför upp fjärmade från sig själva och nat…