humanismkunskap.org
Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat -?
Fotot refererar till återfallsförbrytare som kan vittna om oförmågan att förändra ett beteende och att ständigt bli bestraffade. TEXT: BÖRJE PERATT ORIGINALARTIKEL i REFLEKTIONER ”Galenskap är att …