humanismkunskap.org
Fredrik Lindströms föreställning om Mänskligheten
I soloföreställningen ”Mänskligheten – föreställningen om oss själva” betraktar komikern Fredrik Lindström oss svenskar på ett komiskt sätt. Han dissekerar myten om svenskhet och svenskar som förnu…