humanismkunskap.org
Sven Erik Nordin: Det går att förebygga och bota Alzheimers!
Sven Erik Nordin har en blogg som heter Svara doktorn. Här följer introduktionen av en artikel av Sven Erik om ny forskning på demenssjukdomar och länk till sidan för att läsa vidare. Därefter följ…