humanismkunskap.org
Himalayas glaciärer – Vad är det som sker i rapporteringen?
I Aktuellt den 21 november presenterades ett klimatinslag med motstridig information. Asiens största glaciärer i Himalaya smälter med stor hastighet. Samtidigt berättar en lantbrukare i sydkinesisk…