humanismkunskap.org
Möten Musik Mångfald – perspektiv på musikterapi
Här presenteras antologin ”Möten Musik Mångfald – Perspektiv på musikterapi” (2017), utgiven av Förbundet för Musikterapi i Sverige, red: Anci Sandell, Ingrid Hammarlund, Anna-Karin Kuuse och…