humanismkunskap.org
Musikterapins dag – intervju med Sofia Thoresdotter
Den 15 november är musikterapins dag. Musikterapi är en vetenskapligt grundad behandlingsform, som bygger på musikens förmåga att skapa kontakt, kommunikation och social samverkan. Musik ger emotio…