humanismkunskap.org
Drömmar i min 60 år gamla poesibok
Som många flickor av min generation ägde jag i tonåren en poesibok där jag skrev ned vackra dikter som på ett eller annat sätt kommit i min väg. När jag tog ned boken från vinden fann jag bl.a. fle…