humanismkunskap.org
Vem bestämmer kunskapens gränser
Jan Pilotti: Vem bestämmer kunskapens gränser, Sturmark?. En krönika om kunskapens olika vetenskapliga perspektiv, med en åtföljande analys, presenterad av Jan Pilotti och publicerad i Newsvoice so…