humanismkunskap.org
50 år med rösten en Kraft- och Glädjekälla! – Föreläsning i Göteborg 10 februari
Göteborgs förening för Foniatri och Logopedi önskar välkommen till föreläsning med Lisbet Gemzell – 50 år med rösten en Kraft- och Glädjekälla! Tid: onsdag den 10 februari 2016 kl. 17.00 – 20…