humanismkunskap.org
På väg mot ett medmänskligare samhälle?
En omfattande studie av IMF (Internationella valutafonden) visar att en mer jämlik fördelning kan bidra positivt till ekonomisk utveckling och tillväxt. Artikeln på min huvudblogg från 28 februari,…