humanismkunskap.org
Heliga berg – världens axel. Del VI
Axis mundi (världens axel), i religion eller mytologi, är världens centrum eller sambandet mellan himmel och jord. Kersti Wistrand fortsätter här med den sjätte delen av sina reflektioner från Mede…