humanismkunskap.org
Börje Peratt: Den humana humanismen
Efter att under ett år ha granskat det som kallas antihumanismen vill jag nu återgå till mitt ursprungliga spår som är att utveckla de goda egenskaperna hos människan, tex hjärnforskningen och proj…