hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl
Klachtenprocedure
Wat doen wij in geval van klachten over een van de therapeuten op de site? Eventuele klachten kunnen gemeld worden via het contactformulier. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling genomen wor…