huliganov.tv
Pytania i odpowiedzi lingwistyczne w języku polskim.
W dniu dzisiejszym odchylam się od zwyczaju pisania w języku angielskim, ze względu na otrzymanie dwóch pytań od widzów względnie czytelnikow moich klipów i postów. Najpierw na facebooku otrzymałem…