hujak.hr
O HUJAK-u
Hrvatska udruga Java korisnika ili skraćeno HUJAK je neprofitna udruga građana koji su tijekom svog profesionalnog, znanstvenog ili stručnog rada bili uključeni u razvoj ili korištenje neke od tehn…