hujak.hr
Java meetup s Andresom Almirayom 19.11. u Zagrebu
Dragi članovi naše nove meetup grupe, HUJAKovci i svi ostali, Andres Almiray dolazi u Zagreb 19. studenoga, pa smo odlučili organizirati meetup s njemu bliskim temama kao što su Gradle, Groovy, Gri…