hujak.hr
Poziv predavačima i sudionicima – Coding Serbia conference
Kolega Jovan Vidić iz tvrtke codecentric, koji je bio predavač i na konferenciji JavaCro’14 s predavanjem o integracijskom kompetencijskom centru, proslijedio nam je poziv na drugu međunarodn…