hujak.hr
Virtual JUG – najava nadolazećih predavanja
U najavi su trenutno 2 online meetupa organiziranih od strane VirtualJUG (virtualne Java User grupe). U najavi su sljedeći meetup-i: Stuart Marks: “Java 8 Parallel Streams Workshop” (13…