huhaixinwen.wordpress.com
Liu Bei 劉備
Liu Bei, former ruler of Shu, could see his own ears.[1] Li Rong 李冗, Du yi zhi, 獨異志 (Outstanding Fantastic Stories), 上1.6 (Tale 45): 蜀先主劉備,自見其耳。 Li Rong 李冗, Du yi zhi, 獨異志 (Outstanding Fantastic St…