hsnm.cz
Deník | Návrat domů, 6.7.2018
Tak, a je to. Šest let na vysoké je pryč. Mám titul v kapse, v hlavě vymeteno a pláň nejistoty před sebou. Samozřejmě, že je to kec, jako obvykle. Tedy, titul mám, ale nejistotu zas tolik ne, proto…