hsnm.cz
Hyperrealismus má kořeny mnohem dále, než v druhém tisíciletí
Hyperrealismus je považován za dítko začátku našeho tisíciletí, úzce spojené s moderní technologií fotografie. Věděli jste však, že touto malířskou technikou, která se snaží co nejvěrněji zobrazit …