hrfokus.se
Nordiska lönespecifikationer -
Lönespecifikationer på webben för fyra nordiska länder med samma lösning Med HR-Boxen kan ni visa lönespecifikationer på webben integrerat med olika lönesystem i Norden och integrerat i portaler, t.ex Flex HRM eller Flex Classic En inloggning, “Singel Sign On” Vår integrerade lösning innebär att den anställde loggar in en gång i portal, portal och HR-Boxen håller ordning på vem som är inloggad och behörighet. Integration …