hrfokus.se
Systemstöd -
Lönekartläggning med HR-Boxen Vi har utvecklat HR Boxens lönerevisionsmodul på webben så den nu omfattar även lönekartläggning. Med en import av data från ert lönesystem får vi in nödvändigt data till HR-Boxen. Ni kan se hur lönerna ser ut för hela företaget. Gruppering görs exemelvis per område/yrken, ålder. Du har möjlighet att att se könsförelning, kvinnodominerade yrken,min- och max, median-och medellöner. Med en …