hrfokus.se
Personalomsättning – stort ämne med många definitioner -
Personalomsättning är ett stort ämne med många definitioner. En vanlig definition är Personalomsättning började = antal börjande/ genomsnittligt antal anställdaPersonalomsättning slutade = antal slutade / genomsnittligt antal anställda.