hrfokus.se
Nätverk för HR i Örebro för kunskap-och erfarenhetsutbyte
Örebros HR-Nätverk är ett nätverk för dig som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag i Örebro. Var med