hrfokus.se
Lönerevision - strukturerad och effektiv process på webben
Med HR-Boxens lönerevision kan er process med lönerevision hanteras på webben med integration från och till ert befintliga lönesystem.