hrfokus.se
Webbvisning av våra program Kostnadsfria webbvisningar
En webbvisning ger dig en bra bild av programmet. Webbsning är kostandsfri och du förbinder dg inte till något.Anmäl dig till info@hrfokus.se . När du bokat in dig får du en bekräftelse via e-post med instruktioner för medverkan. Visningen tar ca 30 min.