hrfokus.se
Chefsrapporter
Chefsrapporter-att ge chefer möjlighet att komma åt och analysera personalinformation, material som annars riskerar begränsas till ett fåtal personer.