hrfokus.se
Att mäta lönespridning Att mäta lönespridning HR-Nyckeltal
En kort beskrivning av begreppet lönespridning är den beskriver skillnaden mellan hög och låg lönenivå i en population löntagare.