hrcm-cert.com
Защо придобиването на сертификат за професионална HR компетентност е важно за бизнеса в България?
Защо придобиването на сертификат за професионална HR компетентност е важно? Прочетете отговора на Надежда Томова, Председател на Сертификационния съвет на БАУХ, ТУК