hpbirkeland.com
Lørdagsdykk i arkivet: Vårløsning i det små, Valdres 1995
Våren er over oss for lengst og det grønne tar over for det brune og grå. Dagens arkivdykk er fra slutten av mai 1995. Snøsmeltinga i fjellet går mot slutten, det er små bekker overalt og nytt liv …