hotellfritiden.se
Omklädningsrum från 60-talet blir det nya 20-talets kongresscenter
Badhuset som öppnade för allmänheten 1961 presenterade inte bara ett nytt fritidsintresse för de boende i Ystad, det visade också prov på modern arkitektur med vackra material och praktisk funktion i fokus. Planen för framtiden är inte väsensskild från historien. De gamla omklädningsrummen gör plats åt ett annat sätt att mötas.