horseracing.dk
10 år med verdens dejligste hest πŸ‡©πŸ‡°πŸŽ‚πŸΎπŸŽˆπŸ‡πŸ₯‚πŸŽ‰πŸ‡©πŸ‡°
I dag har verdens dejligste Kicker fødselsdag. Han bliver 10 år. Ideelt set skulle jeg op og ønske tillykke, men jeg ser ham snart. Hans mor Hanne sørger for, at han får ekstra opmærksomhed på dage…