hops.org.mk
Моделот за политики за дроги во Република Чешка задржан по јавна петиција
Канцеларијата на Владата на Чешка, се воздржува од преместување на агендата за дрога под Министерството за здравство, откако доживеа јавен притисок преку петицијата на GoPetition и поддршката на повеќе земји. Според Законот за надлежност, владината канцеларија треба да ги извршува задачите кои се поврзани со експертските, организациските и техничките аспекти на работата која што јаRead More