hops.org.mk
Цивика Мобилитас по втор пат го организира фестивалот "Ден на граѓанските оганизации"
И ние сме дел од “Ден на граѓанските организации “каде ќе можете да набавите некоја од изработките од нашите корисници и да присуствувате на акцијата за садење растенија. Растенијата и амбалажата ги претставуваат предизвиците на заедниците со кои работиме, а секој кој се приклучува кон активноста симболично ја сади својата идеја за решавање на предизвиците,Read More