hops.org.mk
SWAN помогна да се оствари студиска посета помеѓу Бугарија и Македонија
Помеѓу 1-ви и 3-ти јули 2019 година, тимот од HESED – Иницијативата за здравство и социјален развој од Бугарија, ги посети другите членови на SWAN, меѓу кои сме и ние ХОПС и СТАР-СТАР во Македонија. Оваа студиска посета беше поддржана од SWAN во рамките на проектот за “Регионални градови”, финансиран од Глобалниот фонд. Глобалниот фондRead More