hops.org.mk
"Старбакс" ќе инсталира контејнери за употребени игли и шприцеви во некои од тоалетите во кафулињата
Некои вработени во “Старбакс” се пожалиле дека наоѓале и често се повредувале од употребените хиподермични игли што корисниците на дроги ги оставале во бањите во кафулињата. “Старбакс” ќе започне да поставува канти во кои што ќе можат да се фрлаат употребените игли во некои од тоалетите како одговор на петицијата од вработените во која билоRead More