hops.org.mk
Соопштение за медиуми
26 јуни е меѓународниот ден за борба против дрогата. Имено, на овој ден сите влади во светот ја информираат јавноста за успесите кои тие ги постигнале во решавањето на прашањата поврзани со употребата на дроги. Граѓанскиот сектор ширум светот на истиот ден ја организира кампањата Поддржи, не казнувај преку која ги потенцира клучните проблеми воRead More