hops.org.mk
Покана за промоција на извештај за имплементација на ЗСЗД
Мрежата за заштита од дискриминација не кани на промоција на Извештајот за имплементацијата на Законот за спречување и заштита од дискриминација (2011-2018), каде заеднички ќе ги дискутираме предизвиците кои ни престојат за спроведување на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација, со цел унапредување на заштитата и уживањето на човековите права на сите граѓани/киRead More