hops.org.mk
Продолжен повик за поднесување текстови за тринаесетиот број на списанието „Дроги – Политики и практики“
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, Центар за едукации, документирање и истражување и Коалиција МАРГИНИ објавуваат повик за доставување авторски трудови за тринаесетиот број на списанието Дроги – Политики и практики. Главна тема за дванаесетиот број е: Рекреативна употреба на дроги. Освен за главната тема, добродојдени се текстови и други содржини на билоRead More